Vi är experter på Ventilation

- Vi rensar allt från Villa till Industri

HVR - Vi är experter på Ventilation!

Kontakta oss för kostnadsförslag

Fakta om Ventilation

Varför behövs rengöring av ventilationssystem?

  • Användaren har ofta hälsoproblem
  • Hälsofarliga ämnen avges från många byggnadsmaterial
  • Många, alltför många ventilationsanläggningar underhålls dåligt eller ännu värre inte alls
  • Höga driftkostnader för ventilationsanläggningar är vanligt förekommande

I vilka utrymmen alstras föroreningar?

I vanliga byggnader är det vissa utrymmen som alstrar mer smuts än andra t. ex. i bostäder är det köksutrymmet, tvätt och bad som alstrar föroreningar. På kontor är det lunchrum, ev. rökrum, pausutrymmen och utrymmen för kopiering och pappershantering.

Vad hittar vi i ventilationskanalerna?

I plåtkanalerna finns det praktiskt taget alltid damm som fästs på kanalsidorna. I frånluftskanaler förekommer dammpartiklar, fibrer m.m. som alstras i den lokal som frånluften kommer ifrån, här är dammförekomsten mycket större än i tilluftskanaler, i många fall centimetertjocka beläggningar.

Även i aggregat finns föroreningar och i allmänhet är det i batterier, växlare och på fläkthjul. Föroreningar tillkommer på tre sätt, i byggskedet, från uteluft och i frånluft från lokaler.

Ekonomi

Om man undersöker en ventilationskanal som har blivit smutsig lite närmare, så kommer man att finna att den har förändrats på två sätt. Dels har den ursprungligt släta metallen blivit kornig eller vågig av det damm och partiklar som har fastnat, dels har kanaldimensionen minskat. Den skrovliga ytan ger ett betydligt mycket större friktionsmotstånd än en metall-ren dito. Ett smutslager på 2-4 mm är absolut inget ovanligt, vilket betyder att man kan få upp till 25% tryckfall vid en 100 dim.

Rengöringsmetoder som jag använder

Jag använder tryckluft/skärande munstycke som uppfyller dessa kriterier:

  • Enkelt att hantera
  • Möjliggöra att komma in i kanalsystem utan alltför stora ingrepp
  • Sluten hantering möjlig. d.v.s. smuts och partiklar skall inte komma in i lokalen och egen personal ska vara skyddad
  • Metoden medger endast små håltagningar ( behövs där rensluckor saknas)
  • Långa sträckor kan lätt rensas under kontroll, trots böjar på vägen
  • Rensning kan ske med ett minimum av störningar